T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Rekreacija

Športna rekreacija

Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot celoto, zato v Občini Tržič na področju športa sledimo naslednjim dolgoročnim ciljem:

  • dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti;
  • zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa ter športne rekreacije;
  • zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno in celostno izvedbo tako organiziranih športnih programov kot tudi izvajanje individualne športne rekreacije.
fblike2

Dostopnost