T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Zdrav življenjski slog

Zavod za šport RS Planica je v letu 2010 prvič objavilo Javni razpis za projekt Zdrav življenjski slog. ŠZ Tržič se je prijavila na razpis skupaj z OŠ Bistrica in OŠ Križe. V letu 2012 pa se je ŠZ prijavila tudi z OŠ Tržič in bila uspešna. Projekt traja od 1.10.2010 do 31.8.2014. Tako sta se s 1.10.2010 na Športni zvezi Tržič za polovični delovni čas zaposlila 2 strokovna sodelavca in s 1.9.2012 še eden, ki vodijo omenjeni projekt.

Projekt se izvaja skupaj z zainteresiranimi društvi, ki delujejo v lokalni skupnosti, ki v ta namen zagotovijo strokovni kader in objekt. Tako imamo v različne športne aktivnosti vključenih preko 670 otrok na vseh treh šolah Bistrica, Križe in Tržič.

Otroci od 1. do 6. razreda imajo na teden 2 uri športnih aktivnosti več, od 7. do 9. razreda pa 3 dodatne ure. Sekretarka ŠZ Tržič skrbi tudi za pravilno in pravočasno izvedbo opravljenih ur po posameznih šolah ter sodeluje z Zavodom za šport RS Planica. Projekt je financiran iz Evropskih skladov, zato je potrebno skrbeti za namensko porabo pridobljenih sredstev.

Cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ, vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

fblike2

Dostopnost