T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Zlati sonček

Športna programa Zlati sonček in Krpan

sta namenjena našim najmlajšim, starim 5 do 11 let. Izvajajo ju vrtci, osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki.

Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športna programa Zlati sonček in Krpan pri najmlajših ponujata možnost za uresničevanje vsega tega.

Z njima lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo pa ju vključujejo tudi v druge programe, namenjene otrokom (Hura prosti čas). V letih izvajanja se je v programa uspešno vključilo prek 620.500 otrok. Vabimo vas, da programa ponudite vašim otrokom, saj gibanje zagotavlja harmoničen razvoj telesa in duha.

Namen obeh programov je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku

Vsebina in priznanja programa Zlati sonček

VRTEC

A PROGRAM
Za vključitev v A program (izleti; plavanje; rolanje – kotalkanje ali kolesarjenje; smučanje ali drsanje in spretnost z žogo) dobi otrok malo modro medaljo, če se vključi v vadbo štirih nalog izmed petih. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom. Za opravljeno nalogo dobi otrok še nalepko, ki naj jo sam prilepi v knjižico.

Naloge:

 • 5 izletov (eden jeseni, eden pozimi, trije pomladi),
 • plavanje: drsenje v vodi z lahtmi naprej in vztrajanje v tem položaju najmanj pet sekund,
 • rolanje – kotalkanje: vožnja na razdalji 20 metrov, med vožnjo počep pod prečko, ali
 • kolesarjenje: otrok se prosto vozi dve minuti po prostoru 20 x 20 metrov, med vožnjo ne sme stopiti na tla,
 • smučanje: v stopničastem koraku se s smučmi povzpne na snežni kup, ki je visok vsaj en meter, in se nato spusti po nagibu, ali hoja ali tek na smučeh na razdalji 500 metrov, ali
 • drsanje: vožnja na razdalji 25 metrov, med vožnjo počep pod prečko in vožnja po eni nogi na razdalji dva metra,
 • spretnost z žogo: vodenje žoge na razdalji 10 metrov in met žogo z razdalje dveh metrov v koš ter v paru petkrat podaja žoge na razdalji najmanj dva metra.

OSNOVNA ŠOLA

B PROGRAM – 1. razred

Za štiri opravljene naloge v B programu (izleti, plavanje, spretnost z žogo in rolanje – kotalkanje ali kolesarjenje ali smučanje ali drsanje) dobi otrok malo zlato medaljo. Za vsako opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo sam nalepi v knjižico.

Naloge:

 • trije izleti,
 • plavanje: otrok preplava 5 do 10 metrov v poljubni tehniki,
 • spretnost z žogo: vodenje žoge z eno roko na razdalji 10 metrov; med vodenjem obkroži oviro in vrže z razdalje treh metrov v koš; z razdalje najmanj dveh metrov petkrat vrže žogo v steno (enoročni met nad ramo) in jo uloviti (lahko po odboju od tal),
 • ravnotežna naloga 1,
 • ravnotežna naloga 2.

Učenec opravi najmanj dve ravnotežni nalogi po izbiri: rolanje – kotalkanje ali kolesarjenje ali smučanje ali drsanje:

rolanje – kotalkanje: spretnostna vožnja: vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji dva metra, slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in spet vožnja naprej, ali

kolesarjenje: trije otroci prosto vozijo po prostoru 20 x 20 metrov; med vožnjo se morajo spretno umikati drug drugemu, ne smejo stopiti na tla in ne zapeljati iz predpisanega prostora, ali
smučanje: vožnja med šestimi vratci v poljubni tehniki; ali hoja in tek na smučeh na razdalji 1 km, ali
drsanje: spretnostna vožnja: vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji dva metra, slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in spet vožnja naprej.

Primer: Če otrok uspešno opravi nalogo rolanje mu jo priznamo pod ravnotežna naloga 1 in če uspešno opravi nalogo kolesarjenje mu jo priznamo pod ravnotežna nalogo 2.
Otrok, ki v programu B ni uspešno opravil štirih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo vključen že v program C.

C PROGRAM – 2. razred

Za šest opravljenih nalog v C programu dobi otrok veliko modro medaljo. Če katere naloge ne opravi, dobi diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi učenec nalepko, ki naj jo sam prilepi v knjižico.

Naloge:

 • dva izleta (enega jeseni in enega pomladi),
 • deset sonožnih preskokov bočno čez nizko gred,
 • met male žogice v cilj: z razdalje 5 m od desetih poskusov vsaj šestkrat zadene košarkarsko tablo,
 • vzravnava v sed iz leže na hrbtu vsaj desetkrat v 20 sekundah,
 • dva prevala naprej,
 • tek na 200 metrov.

Otrok, ki v programu C ni uspešno opravil vseh šestih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo vključen že v program D.

D PROGRAM – 3. razred

Za šest opravljenih nalog v D programu dobi otrok veliko zlato medaljo. Če ne opravi določene naloge
v D programu, jo lahko nadomesti z zamenjalno nalogo. Če tudi tako ne opravi vseh nalog, dobi za sodelovanje
v programu diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi učenec nalepko, ki naj jo sam prilepi v knjižico.

Naloge:

 • dva izleta,
 • sonožno preskakovanje kratke kolebnice: od desetih poskusov naredi vsaj sedem preskokov,
 • plezanje po žrdi 3 metre,
 • spretnost z žogo: z razdalje dveh metrov desetkrat zapored vrže žogo z eno roko ob rami v steno in jo ujame,
 • tek na 300 metrov,
 • plavanje: otrok preplava 15 do 25 metrov v poljubni tehniki.

Zamenjalne naloge:

rolanje – kotalkanje ali drsanje: prestopanje v poljubno stran po krogu s polmerom dva do tri metre, otrok naj prestopa vsaj dva kroga, ne da bi se pri tem ustavil ali padel,
smučanje: v poljubni tehniki presmuča vpadnico, na kateri je osem količkov,
vožnja s kolesom: otrok dvakrat prevozi osmico, ne da bi stopil na tla, bistveno spremenil smer ali celo padel; polmer enega kroga naj bo približno tri metre.
Z zamenjalno nalogo ne more otrok nadomestiti izletov in plavanja.

Dostopnost